IZVĒLNE

 

Bezmaksas pagarīnātā garantija Latvijā tiek nodrošināta tikai tām Panasonic iekārtām, kuras Latvijā ir piegādājis ''RIKON AC''.
Iekārtas iepakojumā ir jābūt RIKON AC garantijas kartei, kura aizpilda pārdevējs!

 

PAGARINĀTĀS GARANTIJAS NOSACĪJUMI :

 

1. Šī pagarinātā garantija ir papildinājums un nekādā veidā neietekmē nekādas likumā noteiktās vai citas patērētāju pirkuma tiesības.

 

2. Panasonic standarta garantijas periods elektroinstrumentiem ir 12 mēneši no dienas, kad pirmais tiešais lietotājs iegādājies produktu. Pagarinātā garantija ir piemērojama litija-jonu instrumenta korpusam 36 mēnešus, litija-jonu akumulatoram un lādētājam 24 mēnešus no preces iegādes datuma (“Pagarinātās garantijas periods”). Garantija ir piemērojama tikai sākotnējam pircējam. Pagarinātās garantijas nosacījums ir tas, ka jāuzrāda gan produkta, gan pagarinātās garantijas sertifikāta oriģinālais kases čeks ar pirkuma datumu. Lai pagarinātā garantija būtu spēkā, tā jāaktivizē, reģistrējot produktu vietnē http://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm 30 dienu laikā pēc iegādes. Ja produktam rodas darbības traucējumi, kuriem nepieciešams garantijas remonts, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru (sk. 7. punktu tālāk tekstā).

 

3. Pagarinātā garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies produkta ražošanas vai izstrādes defektu dēļ. Pagarinātās garantijas perioda laikā Panasonic salabos produktu vai nomainīs bojātās detaļas bez maksas. Pēc saviem ieskatiem Panasonic var produktu nomainīt. Jebkurš apmainītais produkts vai detaļas, kas nomainītas saskaņā ar šo pagarināto garantiju, kļūst par Panasonic īpašumu.

 

4. Ja pēc atkārtotiem centieniem Panasonic nevar atjaunot produktu labā darba kārtībā, Panasonic pēc saviem ieskatiem aizstās produktu ar identisku vai funkcionāli līdzvērtīgu produktu.

 

5. Saskaņā ar šo pagarināto garantiju pircējam ir tiesības pieprasīt no Panasonic tikai produkta vai jebkuras tā daļas remontu (vai, pēc Panasonic ieskatiem, produkta vai tā bojātās daļas vai daļu nomaiņu). Nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tostarp jebkādas prasības par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem vai jebkāda veida zaudējumiem, pircējam nav pieejami.

 

6. Pagarinātā garantija neattiecas uz: (i) Jebkādiem izstrādājumiem vai detaļām ar ierobežotu dabisko kalpošanas laiku vai tādas, kuras nolietojas, piemēram, sukas, dilstošas detaļas, pārnesumkārba, kabelis, slēdzis, blīve; (ii) Defektiem, kas radušies, ignorējot produkta lietošanas pamācības norādījumus vai produkta lietošanas valstī esošos tehniskos un/vai drošības standartus; (iii) Avārijas, ugunsgrēka, nolaidības, nepareizas lietošanas, nodiluma, neatbilstīgas izmantošanas, nepareizas uzstādīšanas, dūmu piesārņojuma, šķidruma vai svešķermeņu iekļūšanas izstrādājumā izraisītiem defektiem vai tādiem, kas rodas transportēšanas laikā pie pircēja vai no tā; (iv) Defektiem, kas radušies, izmantojot detaļas vai piederumus, kas nav Panasonic ražojumi, vai kuru cēlonis ir regulēšana, remonts, pārveidošana vai demontāža, ko veikusi persona, kurai nav Panasonic pilnvarojuma; (v) Piederumiem, piemēram, uzgaļiem, zāģa asmeņiem, galatslēgām, starplikām; (vi) Ražošanas instrumentiem (EY FLA instrumenti un akumulatori) un instrumentiem, ko izmanto rūpnieciskajā ražošanā

 

7. Gadījumā, ja rodas produkta darbības traucējumi, vispirms skatiet lietošanas pamācības sadaļu "Kļūmju novēršana". Ja pēc lietošanas pamācībā aprakstītajām pārbaudēm uzskatāt, ka produkts ir bojāts, lūdzu, nekavējoties vērsieties pie pilnvarotā izplatītāja, no kura produktu iegādājāties, vai tuvākajā Panasonic servisa centrā, uzrādot pagarinātās garantijas sertifikātu un pirkumu apliecinošu dokumentu. Informāciju par autorizētiem izplatītājiem un servisa centriem skat. interneta vietnē: www.panasonic-powertools.eu.

 

8. Šī pagarinātā garantija neattiecas uz transporta izmaksām un transporta riskiem.

 

 

PAGARINĀTO GARANMTIJU JĀREĢISTRĒ ŠEIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezmaksas pagarīnātā garantija Latvijā tiek nodrošināta tikai tām Panasonic iekārtām, kuras Latvijā ir piegādājis ''RIKON AC''.
Iekārtas iepakojumā ir jābūt RIKON AC garantijas kartei, kura aizpilda pārdevējs!

 

PAGARINĀTĀS GARANTIJAS NOSACĪJUMI :

 

1. Šī pagarinātā garantija ir papildinājums un nekādā veidā neietekmē nekādas likumā noteiktās vai citas patērētāju pirkuma tiesības.

 

2. Panasonic standarta garantijas periods elektroinstrumentiem ir 12 mēneši no dienas, kad pirmais tiešais lietotājs iegādājies produktu. Pagarinātā garantija ir piemērojama litija-jonu instrumenta korpusam 36 mēnešus, litija-jonu akumulatoram un lādētājam 24 mēnešus no preces iegādes datuma (“Pagarinātās garantijas periods”). Garantija ir piemērojama tikai sākotnējam pircējam. Pagarinātās garantijas nosacījums ir tas, ka jāuzrāda gan produkta, gan pagarinātās garantijas sertifikāta oriģinālais kases čeks ar pirkuma datumu. Lai pagarinātā garantija būtu spēkā, tā jāaktivizē, reģistrējot produktu vietnē http://www.panasonic-powertools.eu/en/construction/registration.htm 30 dienu laikā pēc iegādes. Ja produktam rodas darbības traucējumi, kuriem nepieciešams garantijas remonts, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju vai servisa centru (sk. 7. punktu tālāk tekstā).

 

3. Pagarinātā garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies produkta ražošanas vai izstrādes defektu dēļ. Pagarinātās garantijas perioda laikā Panasonic salabos produktu vai nomainīs bojātās detaļas bez maksas. Pēc saviem ieskatiem Panasonic var produktu nomainīt. Jebkurš apmainītais produkts vai detaļas, kas nomainītas saskaņā ar šo pagarināto garantiju, kļūst par Panasonic īpašumu.

 

4. Ja pēc atkārtotiem centieniem Panasonic nevar atjaunot produktu labā darba kārtībā, Panasonic pēc saviem ieskatiem aizstās produktu ar identisku vai funkcionāli līdzvērtīgu produktu.

 

5. Saskaņā ar šo pagarināto garantiju pircējam ir tiesības pieprasīt no Panasonic tikai produkta vai jebkuras tā daļas remontu (vai, pēc Panasonic ieskatiem, produkta vai tā bojātās daļas vai daļu nomaiņu). Nekādi citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, tostarp jebkādas prasības par nejaušiem vai izrietošiem kaitējumiem vai jebkāda veida zaudējumiem, pircējam nav pieejami.

 

6. Pagarinātā garantija neattiecas uz: (i) Jebkādiem izstrādājumiem vai detaļām ar ierobežotu dabisko kalpošanas laiku vai tādas, kuras nolietojas, piemēram, sukas, dilstošas detaļas, pārnesumkārba, kabelis, slēdzis, blīve; (ii) Defektiem, kas radušies, ignorējot produkta lietošanas pamācības norādījumus vai produkta lietošanas valstī esošos tehniskos un/vai drošības standartus; (iii) Avārijas, ugunsgrēka, nolaidības, nepareizas lietošanas, nodiluma, neatbilstīgas izmantošanas, nepareizas uzstādīšanas, dūmu piesārņojuma, šķidruma vai svešķermeņu iekļūšanas izstrādājumā izraisītiem defektiem vai tādiem, kas rodas transportēšanas laikā pie pircēja vai no tā; (iv) Defektiem, kas radušies, izmantojot detaļas vai piederumus, kas nav Panasonic ražojumi, vai kuru cēlonis ir regulēšana, remonts, pārveidošana vai demontāža, ko veikusi persona, kurai nav Panasonic pilnvarojuma; (v) Piederumiem, piemēram, uzgaļiem, zāģa asmeņiem, galatslēgām, starplikām; (vi) Ražošanas instrumentiem (EY FLA instrumenti un akumulatori) un instrumentiem, ko izmanto rūpnieciskajā ražošanā

 

7. Gadījumā, ja rodas produkta darbības traucējumi, vispirms skatiet lietošanas pamācības sadaļu "Kļūmju novēršana". Ja pēc lietošanas pamācībā aprakstītajām pārbaudēm uzskatāt, ka produkts ir bojāts, lūdzu, nekavējoties vērsieties pie pilnvarotā izplatītāja, no kura produktu iegādājāties, vai tuvākajā Panasonic servisa centrā, uzrādot pagarinātās garantijas sertifikātu un pirkumu apliecinošu dokumentu. Informāciju par autorizētiem izplatītājiem un servisa centriem skat. interneta vietnē: www.panasonic-powertools.eu.

 

8. Šī pagarinātā garantija neattiecas uz transporta izmaksām un transporta riskiem.

 

 

PAGARINĀTO GARANMTIJU JĀREĢISTRĒ ŠEIT